24 september 2007
 

 

De trek naar hoger gelegen gebieden
ten gevolge van de stijgende zeewaterspiegel
komt aarzelend op gang

Gert de Vries


     
week eerder
week later